Alkohol og ID-kort

Indlægget har tidligere været bragt på tv2bornholm.dk den 07-04-2005

Jeg synes at det er en succes at der kun er udleveret 9 ID-kort.

Det ville ha været en fiasko, hvis der var solgt flere.(det er jo forretningernes ansvar kun at sælge spiritus til voksne over 16 år og om de stoler på den voksnes legitimatin)

Der var i tv i går en fortaler for at udlevere kortet til alle når de bliver 16 år – men det vil jo være det samme som at opfordre de 16 årige til at drikke.

Jeg erkender at der er et problem med nogle unges alkoholvaner, hvilket min kone også bekræfter når hun har været i byen som Natteravn, men langt de fleste opfører sig ordentligt.

Omkring drikkeri, så observerede jeg det største problem i forbindelse med Idræts- og Kulturnatten sidste år. Voksne havde sendt deres børn i byen i den tro at der var ordnede forhold at bevæge sig rundt i byen under – men tværtimod. For eksempel havde Netto længe åbent den aften og de 17-18 årige gik ind, købte øl og sad så skjult af mørket og solgte videre til andre – 10 kr stk.

I forslaget til ny lukkelov mener regeringen at alkohol-salg skal gives fri. Mon der er nogen der så vil åbne en 11-7 butik som vil sælge øl, vin og spiitus til købmandspris? Det kunne måske blive en god forretning når man pludseligt kan få 10 gange så mange genstande midt om natten – stakkels restauratører!

Politiken.dk skriver i en artikel 29. marts 05 med overskriften: Unges misbrug styres af ”de andre”:
“Forsøg viser, at unge har vildt overdrevne forestillinger om deres jævnaldrendes forbrug af tobak, alkohol og forbudte stoffer og derfor selv påvirkes til at gøre noget, de ikke har lyst til. (Ringsted Forsøget)”

Jeg tror en del af de unges forestillinger kommer fra mediernes – herunder TV2Bornholmn – fremstilling af hverdagen. 9 unge har købt ID-kort, over 200 er medlem af en spejderforening, flere tusinde er medlem af en sportsforening.

Ha en god dag

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.