Forfatterarkiv: Mikael Boldt

Om Mikael Boldt

Mand 53 år Civilingeniør Gift - kone og 2 post-teenage børn

Fire nødvendige indsatspunkter for at komme videre i affaldssagen

Jeg har skrevet et synspunkt til Bornholms tidende og som blev optaget i avisen den 19-01-2022.
Da tidende nu har al sin debat bag en betalingsmur kan du læse mit indlæg herunder:

Synspunkt
Det er blevet dyrt, fordi Bofa fra start ikke havde nogen som helst idé om, hvad de ville have og sendte et udbudsmateriale ud, hvor de bad entreprenørerne om at finde på en løsning.

Spørgsmålene og frustrationerne er ikke blevet færre efter den nye affaldsregning dumpede ind i e-boksen. Lige nu koger Facebook med vrede kommentarer og frustrationer, hver gang et bornholmsk medie slår en artikel om affald op.

Senest har borgmesteren her i Tidende givet udtryk for, at det undrer ham, at debatten om skraldeindsamling blusser op et halvt år efter, beslutningen om at gå med HCS blev meldt ud. Det burde ikke undre, for borgerne er aldrig blevet inddraget i beslutningsprocessen, så det er ganske naturligt at reagere, når regningen kommer.

Jeg føler mig i et limbo, fordi jeg på den ene side gennem min faglige viden som rådgiver på mange affaldsprojekter rundt om i verden, forstår de mekanismer det er; og på den anden side er husejer på Bornholm.

Jeg har i lang tid forsøgt – naivt måske – at give affaldsdebatten på Facebook balance i form af facts og svar på andres spørgsmål om det nye affaldssystem, selv om jeg ikke har noget med Bofa, HCS, Fugato eller beslutningen at gøre. Jeg vil med dette synspunkt summere op noget af det, jeg har svaret og konkluderet.

Prisen og fordeling af udgiften

I 2021 betalte jeg 2.559 kroner til Bofa i miljø- og renovationsafgift, i 2022 opkræves 3.757 kroner og i 2023 bliver regningen på 4.949 kroner. Det er en stigning på 46 procent om året.

Det er blevet dyrt, fordi Bofa fra start ikke havde nogen som helst idé om, hvad de ville have og sendte et udbudsmateriale ud, hvor de bad entreprenørerne om at finde på en løsning.

Husstandene i de gamle by-midter: Rønne, Hasle, Allinge, Gudhjem, Svaneke, Nexø og Aakirkeby vil opleve en klar serviceforringelse, men skal betale samme pris for deres affaldsindsamling. En indsamling som skal foregå fra decentrale affaldsøer 300 meter væk. Og det bliver al affald, som der nu skal bæres til P.A. Holms Plads og lignende steder. At hente affald fra disse affaldsøer koster måske kun 20 procent i forhold til dør til dør-indsamling andre steder.

Jeg ved godt, at der også skal betales for transport til og behandling i Braunschweig og Holme-Olstrup.

Jeg ved også godt, at hvis det bliver billigere for andre, må det blive dyrere for mig – men alligevel.

Hvad skal der gøres?

Løbet er kørt. Det vil ikke hjælpe at annullere kontrakten. Det er ikke HCS, som er de onde. HCS lever op til deres kontraktlige forpligtigelser. Der er intet bevis for, at HCS har lavet et forkert eller for billigt tilbud til Bornholm. Hvis der er begået fejl og forsømmelser er det Bofa, teknik- og miljøudvalget, og/eller den tidligere kommunalbestyrelse. Det er derfor helt forkert, når Kristoffer Gravgaard hænger HCS til tørre i Bornholms Tidendes leder i mandags. Det er et firma, som skal betjene os i mange år fremover, og som helt sikkert får brug for flere medarbejdere end dem, som i dag er ansat andet sted.

Der er et hårdt oprydnings- og forklaringsarbejde at gøre, og jeg håber oprigtigt, at det nye miljøudvalg med Helle Munk Ravnborg i spidsen får styr på det.

Som jeg ser det, så er der fire nødvendige indsatspunkter:

1. Indsamlingssystemet for de gamle by-midter skal præciseres og kommunikeres ud til de involverede borgere hurtigst muligt – det gælder også for fleksboliger og sommerhuse.

2. Fordelingen af udgifterne skal revurderes. Takstbladet er en politisk afgørelse og ikke en administrativ efterretning. Det er vigtigt, at der politisk meldes klart ud, at sådan er det.

3. Åbenhed og ærlighed om, hvad der skal ske med vores genbrugelige affald. For eksempel: Hvad sker der med drikkekartonerne i Braunschweig? Bliver de blot sorteret fra plastikken og efterfølgende smidt i et tysk forbrændingsanlæg? Hvorfor skal metal og glas blandes i en container og sendes til Holmegård?

4. Genindførelse af brugerindflydelse. Bofa var engang et I/S med eget repræsentantskab, bestyrelse og forretningsudvalg. Nu er Bofa en kommunal afdeling skjult i en kommunal organisation. Før skulle fem kommunalbestyrelser være enige – i dag er det et travlt udvalg under en kommunalbestyrelse.

Skoler, plejehjem, el-, vand-, og varmeforsyning, havne… har alle deres egne bestyrelser eller råd. Det bør også gælde for affald.

Mikael Boldt, Sejersvej 30, 3700 Rønne
Civilingeniør, 30 års erfaring med affaldsplanlægning, genbrug og cirkulær økonomi, EU, Østeuropa og Asien

Debat: Spørgsmålene om Bofas nye affaldssystem hober sig op

Kommunalbestyrelsen tager på torsdag BOFA’s takster for 2022 til efterretning. De kan ikke andet, fordi der er ikke noget alternativ. Det er en takststigning på 40% fordi vi efter sommerferien næste år, går over til det nye affaldssystem.

”Pensionist-rabatten” som gives til ca25% af husstandene, lever selvfølgelig i 2022. For med 8 måneder af året med det gamle indsamlingssystem er det vel kun fair men, det er også helt logisk at den må forsvinde i 2023.

Men rabatten til os der købte en kompostbeholder i det forrige århundrede, fjernes – naturligvis. Men tro ikke at jeg holder op med at bruge min beholder af den grund.

I dag besøger skraldemanden mig 5 gange i løbet af en 4 ugers periode men når det nye indsamlingssystem indføres, vil han også besøge mig 5 gange om ugen. Det er altså ikke fordi skraldemanden skal besøge mig oftere at prisen stiger.  Faktisk er der kun afhentning af husholdningskemi efter behov, tilføjet det nye system.

Årsagen til at prisen stiger er, at det nye beholder-system er meget, meget langsommeligt- at tømme op i skraldebilen. Med vores nuværende papirspand er det muligt at tømme 3 ad gangen ind i bilen. Når vi bruger affaldssække tømmes trillebøren, hver gang der er samlet 5-6 sække. Men de nye ruminddelte beholdere kan kun tømmes en ad gangen. Det er den tid der skal betales for.

Der skal selvfølgelig også betales mere for affaldsbehandlingen blandt andet fordi udgifterne til forbrændingsanlægget er de samme selv om det vil modtage mindre affald som til gengæld skal igennem en anden behandlingsproces.

Til næste år stiger affaldsafgiften 40% fordi de sidste 4-5 måneder af året bliver med det nye indsamlingssystem. I 2023 bliver prisen nød til at stige igen fordi systemet så skal dække hele året.  40% igen?

Vores affaldssystem skal moderniseres, vi skal genbruge mere, og det kommer til at koste flere penge. Men, i min optik er det et problem, at vi på Bornholm ikke har diskuteret affaldsplaner og strategi siden 2014.

BOFA fandt ikke nøglen til fremtiden med pilotprojekterne i Hasle og Gudhjem. Natur- og Miljøudvalget har ikke magtet at guide BOFA til rette. Licitationen på den nye indsamling, hvor tilbudsgiveren blev spurgt ”Hvad vil i gøre?”, i stedet for dikteret ”I skal gøre!”, har nu resulteret i en løsning som ikke er for Bornholm, men for dyr.

Jeg bliver stillet mange spørgsmål om det nye affaldsindsamlingssystem på Bornholm, f.eks.: Skal jeg have 3 beholdere på min lille byhusgrund når alle mine naboer ikke har den mulighed? Hvor kommer sorterings-stationen at ligge henne? Skal jeg bringe alt mit affald derhen?  Stiger min regning også med 40%? Kan jeg flytte containerne ned i baghaven for ikke at skæmme synet i forhaven? Mit sommerhus i det gamle fiskerleje skal det nu have 3 spande?

Jeg kender naturligvis ikke svarene. Gør BOFA? Gør kommunalbestyrelsen?

Mikael Boldt, Sejersvej 30, 3700 Rønne

Civilingeniør, 30 års erfaring med affaldsplanlægning, genbrug og cirkulær økonomi, EU, Østeuropa og Asien

Synspunkt: Bornholms fremtidige affalds-system

Jeg har skrevet et synspunkt til Bornholms tidende og som blev optaget i avisen den 09-01-2018.
Da tidende nu har al sin debat bag en betalingsmur kan du læse mit indlæg herunder:

Synspunkt
Der har i den forgangne uge været et par artikler om de kommende affaldsindsamlings- og behandlings-systemet på Bornholm som har skitseret, hvad der skal ske i fremtiden. Og jeg vil derfor gerne give mit besyv med.

Vi diskuterede allerede i 2014 en kommende affaldsplan som skulle indeholde øget sortering af husholdningsaffald med genbrug af plast og anvendelse af organisk-affald som gødning og energi i stedet for at blive brændt.

Vi befinder os i slutningen af den nuværende kommunale affaldsplan periode. Den gældende affaldsplan udløber i 2018. Vi skal i gang med at lave en ny plan, men vi har stadigvæk ikke opfyldt de mål som der blev sat tilbage i 2014.

Læser man affaldsplanen, så skulle følgende allerede være sat i værk:
a) Etablering af forbehandlingsanlæg for organisk husholdningsaffald.
b) Etablering af plastemballage-indsamling.

Ovenstående skulle være sat i værk efter et pilot-projekt i Hasle, hvor man skulle gennemføre nogle praktiske forsøg for at finde de bedste løsninger som så skulle implementeres nu: i slutningen af denne affaldsplan periode og i begyndelsen af næste.

Det eneste jeg har hørt om pilot-projektet er, at der var store problemer med at finde plads til alle de indsamlings-beholdere som forsøget krævede. I December var BOFA så ude med et forslag til kommunalbestyrelsen om at de gerne vil samarbejde med indsamlingsselskaberne om at finde nye løsninger.

Jeg kan ikke se, hvorfor det er nødvendigt at diskuttere med affaldsindsamlingsfirmaerne, hvilket system de kunne tænke sig. Det giver bare efterfølgende problemer når det skal i udbud.

Nu håber jeg, at der er kommet andre resultater end det ud af pilotprojektet. Man har forhåbentligt gennemført en veje-kampagne så vi nu har et bedre billede af, hvad husholdningsaffaldet indeholder og, hvormeget vi kan forvente at der vil komme i affaldsspanden til organisk-affald. Ligesom vi også har mere specifikke data for de andre affaldsfraktioner (metal, glas, plast, elekronikskrot, batterier, mv.) som vi også ønsker at gøre en indsats overfor.

Mit forslag til fremtidigt indsamlingssystem
Der er ingen tvivl hos mig om, at vi skal have mere sortering, inden vi smider ud.

Affaldssækken bør erstattes af en beholder. Vi bruger i dag en beholder til pap og papir, men vi har brug for enten 2 beholdere mere eller beholdere som er større og inddelt i 2 rum. Ved at give hver husstand 2 beholdere for vi så 4 fraktioner vi kan sortere i, f.eks.: pap&papir, samt plast i den ene beholder, og mad-affald og rest-affald i den anden beholder.

Hver anden uge tømmes så en beholder med en 2-kammer indsamlingsbil.

Det vi har lært af pilotprojektet er, at vi ikke kan finde et affaldssystem som passer til alle. Vi bliver nød til at lave et nyt system som kun gælder for den gamle bymidte i Nexø, Hasle og Rønne. Her kan vi kun lave dør-til-dør indsamling, hvis vi stadigvæk bruger sække (men i forskellige farver) som folk stiller udenfor døren om morgenen, eller vi bliver nødt til at etablere små affalds-øer som så tømmes oftere.

Det bliver dyrere, fordi:
• ”Pensionistrabatten” for 14 dages tømning afskaffes – alle får nu besøg hver uge af skraldemanden.
• Rabatten til villa-ejere med kompostbeholder afskaffes.
• Indsamlingssystem med beholdere er langsommere og dermed dyrere per husstand.
• Vi skal have udleveret special-poser til madaffald.
• Det koster det samme at drive forbrændingsanlægget, selv om der i fremtiden kommer ca 20-25% mindre affald igennem anlægget.
• Det koster penge at behandle de nye affaldsfraktioner. Heldigvis ser det ud til at de 75 mill. kr. man ville investere i forbehandling i 2014 ikke kommer til at ske, men der skal stadigvæk investeres mange penge i forhold til affaldsmængden.

Mikael Boldt

Jeg bor på Bornholm, men arbejder som international affaldsrådgiver, senest i Asien, hvor jeg rådgiver om Planlægning, Uddannelse, Logistik, Genbrug og Cirkulær Økonomi.

Vang, Juli 1976

Vang Juli 1976
I 1976 kravlede jeg ud på molen i Vang og tog 6 billeder med mit spejlrefleks-kamera.
Hjemme i Brøndbyvester pakkede jeg mit mørkekammer ud, fremkaldte filmen, lavede kopier, som jeg efterfølgende klippede sammen og monterede på en krydsfiner-plade.

Det tog lang tid.
At fremkalde og tørre tilmen tog en aften. At lave kopier tog den næste aften, og klippe dem sammen tog resten af ugen.

Nu 38 år senere har jeg fundet negativerne frem igen og har besluttet at lave en digital kopi.

I formiddags gik jeg ned til den lokale copy-shop (i Sarajevo) og fik scannet negativerne til en CD. Jeg hentede CD’en en time senere.

På internettet fandt jeg et klippe-klistre program til billeder:
Hugin – Panorama photo stitcher
(det er gratis og lige til at gå til)

Installering af programmet: 10 minutter.
Start programmet og læse billederne ind: 10 minutter.
Automatisk digital sammenligning af de enkelte billeder: 3 minutter
Manuel opretning af det sammenklippede billede: 15-20 minutter (det er første gang jeg bruger programmet, så jeg måtte øve mig lidt)

og det færdige resultat ses ovenfor.
Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.
(det er stort:4800*784px)

Helle med mig og kolleger på Toppen

Efter en veloverstået studietur for samarbejdspartnerne i Sarajevo, tog Jeg sammen med Helle samt mine kolleger Silvija, Djordj, og Søren på Turist tur rundt i Danmark.
Besøgsliste:
Fredag: Den Blå Planet, Rosenborg, den lille havfrue.
Lørdag: Roskilde Domkirke, Vikingeskibsmuseet, Sørens familie
Søndag: Skagen, Grenen, den tilsandede kirke