Synspunkt: Bornholms fremtidige affalds-system

Jeg har skrevet et synspunkt til Bornholms tidende og som blev optaget i avisen den 09-01-2018.
Da tidende nu har al sin debat bag en betalingsmur kan du læse mit indlæg herunder:

Synspunkt
Der har i den forgangne uge været et par artikler om de kommende affaldsindsamlings- og behandlings-systemet på Bornholm som har skitseret, hvad der skal ske i fremtiden. Og jeg vil derfor gerne give mit besyv med.

Vi diskuterede allerede i 2014 en kommende affaldsplan som skulle indeholde øget sortering af husholdningsaffald med genbrug af plast og anvendelse af organisk-affald som gødning og energi i stedet for at blive brændt.

Vi befinder os i slutningen af den nuværende kommunale affaldsplan periode. Den gældende affaldsplan udløber i 2018. Vi skal i gang med at lave en ny plan, men vi har stadigvæk ikke opfyldt de mål som der blev sat tilbage i 2014.

Læser man affaldsplanen, så skulle følgende allerede være sat i værk:
a) Etablering af forbehandlingsanlæg for organisk husholdningsaffald.
b) Etablering af plastemballage-indsamling.

Ovenstående skulle være sat i værk efter et pilot-projekt i Hasle, hvor man skulle gennemføre nogle praktiske forsøg for at finde de bedste løsninger som så skulle implementeres nu: i slutningen af denne affaldsplan periode og i begyndelsen af næste.

Det eneste jeg har hørt om pilot-projektet er, at der var store problemer med at finde plads til alle de indsamlings-beholdere som forsøget krævede. I December var BOFA så ude med et forslag til kommunalbestyrelsen om at de gerne vil samarbejde med indsamlingsselskaberne om at finde nye løsninger.

Jeg kan ikke se, hvorfor det er nødvendigt at diskuttere med affaldsindsamlingsfirmaerne, hvilket system de kunne tænke sig. Det giver bare efterfølgende problemer når det skal i udbud.

Nu håber jeg, at der er kommet andre resultater end det ud af pilotprojektet. Man har forhåbentligt gennemført en veje-kampagne så vi nu har et bedre billede af, hvad husholdningsaffaldet indeholder og, hvormeget vi kan forvente at der vil komme i affaldsspanden til organisk-affald. Ligesom vi også har mere specifikke data for de andre affaldsfraktioner (metal, glas, plast, elekronikskrot, batterier, mv.) som vi også ønsker at gøre en indsats overfor.

Mit forslag til fremtidigt indsamlingssystem
Der er ingen tvivl hos mig om, at vi skal have mere sortering, inden vi smider ud.

Affaldssækken bør erstattes af en beholder. Vi bruger i dag en beholder til pap og papir, men vi har brug for enten 2 beholdere mere eller beholdere som er større og inddelt i 2 rum. Ved at give hver husstand 2 beholdere for vi så 4 fraktioner vi kan sortere i, f.eks.: pap&papir, samt plast i den ene beholder, og mad-affald og rest-affald i den anden beholder.

Hver anden uge tømmes så en beholder med en 2-kammer indsamlingsbil.

Det vi har lært af pilotprojektet er, at vi ikke kan finde et affaldssystem som passer til alle. Vi bliver nød til at lave et nyt system som kun gælder for den gamle bymidte i Nexø, Hasle og Rønne. Her kan vi kun lave dør-til-dør indsamling, hvis vi stadigvæk bruger sække (men i forskellige farver) som folk stiller udenfor døren om morgenen, eller vi bliver nødt til at etablere små affalds-øer som så tømmes oftere.

Det bliver dyrere, fordi:
• ”Pensionistrabatten” for 14 dages tømning afskaffes – alle får nu besøg hver uge af skraldemanden.
• Rabatten til villa-ejere med kompostbeholder afskaffes.
• Indsamlingssystem med beholdere er langsommere og dermed dyrere per husstand.
• Vi skal have udleveret special-poser til madaffald.
• Det koster det samme at drive forbrændingsanlægget, selv om der i fremtiden kommer ca 20-25% mindre affald igennem anlægget.
• Det koster penge at behandle de nye affaldsfraktioner. Heldigvis ser det ud til at de 75 mill. kr. man ville investere i forbehandling i 2014 ikke kommer til at ske, men der skal stadigvæk investeres mange penge i forhold til affaldsmængden.

Mikael Boldt

Jeg bor på Bornholm, men arbejder som international affaldsrådgiver, senest i Asien, hvor jeg rådgiver om Planlægning, Uddannelse, Logistik, Genbrug og Cirkulær Økonomi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.