Danmark er Europamestre i – ikke at bruge lossepladser

Jeg har skrevet et synspunkt til Bornholms tidende og som blev optaget i avisen den 30-12-2022.
Da tidende nu har al sin debat bag en betalingsmur kan du læse mit indlæg herunder:

Synspunkt

Bornholms Tidende bragte fredag den 23 december 2022 en artikel med overskriften “Finland har losseplads version 2.0”. Senere blev overskriften på den digitale version ændret til ”Finland har Bofa version 2.0”.

Det giver ingen mening at omtale affaldsbehandling som losseplads version 2. Og, at sammenligne Bofa med et affaldsbehandlingsanlæg i Helsinki, der modtager affald fra 643.000 indbyggere er ligeså tåbeligt.

Vi bruger ikke længere lossepladser. De første lossepladser på Bornholm – også kaldet køkkenmøddinger –blev etableret for mere en 7-8000 år siden da Bornholm blev bosat. Den sidste losseplads lukkede på Bornholm omkring 1994, ca 2 år efter at Bofa startede forbrændingsanlægget.

Ifølge Eurostat er Danmark Europamestre i, ikke at bruge lossepladser/deponier. Mindre end 3% af vores husholdningsaffald bliver deponeret.

I dag har vi Kontrolleret Deponi
Vi skal passe på ressourcerne, naturen og vores grundvand. Vi kan ikke blot dumpe vores affald på en losseplads.
I takt med øget miljøbevidsthed og udbredelse af affaldsforbrænding opstod behovet for at lukke og forsegle gamle lossepladser og bygge nye deponier der var i stand til at opbevare affald som er farligere for miljøet.

Et Kontrolleret Deponi er konstrueret så vi på bedst mulig måde sikre at affaldet ikke forurener omgivelserne. I bunden af deponiet er der dræn og en supertæt membran som sikrer at perkolat (forurenet regnvand) bliver opsamlet og renset.

Et Kontrolleret Deponi er under nøje overvågning mens det fyldes. Kun materialer som ikke kan genbruges eller udnyttes til energi må deponeres.

På Bornholm har vi 2 typer deponier:
• Opfyldningsarealerne ved Rønne havn, godkendt til ren jord, knust nedbrydningsmateriale og asfalt.
• Det kontrollerede deponi ved forbrændingsanlægget til PVC, PCB, asbest, mineraluld og lignende.
Affaldsprodukter som ikke må deponeres på Bornholm sejles væk til rest-Danmark eller Norge.

Affaldsbehandlingsregel nummer 1: Uanset, hvor gode vi bliver til genanvendelse så vil der altid være behov for deponering af visse affaldsfraktioner men det er sidste udvej.

Bofa er et lille Affaldsbehandlingscenter
Bofa’s aktivitet er fuldt på højde med det man gør andre steder. Vores affald bliver sorteret, genanvendt, brændt eller lagt i deponi efter samme regler som gælder i hele Danmark og EU.

Men, vi har ingen industri på Bornholm som kan anvende genbrugsmaterialer, så derfor bliver det sejlet væk. Jo mere vi genanvender – jo mere skal sendes væk.

Bofa modtager og behandler ca 62.000 ton affald om året. Af dette er knapt 20% husstandenes dagrenovation, pap, papir og glas.

Det er de ca 11.000 tons affald som nu skal deles op i 10 affaldsfraktioner, indsamles og behandles separat. Det lyder af meget affald, men det er det ikke: 1 kg per fraktion, per husstand om ugen i gennemsnit.

Det bliver en meget dyr aktivitet. Her gælder 80/20-reglen måske? 80% af Bofa’s omkostninger bruges på 20% af produktionen?

Det er indsamlingen af dette affald som hele den bornholmske affaldsdebat har handlet om siden 2021:
Hvordan gør vi det?
Hvor meget må det koste? Samt,
Hvor er demokratiet henne?

Mikael Boldt, Sejersvej 30, 3700 Rønne

Civilingeniør med mere end 30 års erfaring med affaldsplanlægning, genbrug og cirkulær økonomi, EU, Østeuropa og Asien. Jeg er ikke ansat af Bofa eller tilknyttet nogen af de aktører som er omkring den kommende affaldsindsamling på Bornholm.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.