Fire nødvendige indsatspunkter for at komme videre i affaldssagen

Jeg har skrevet et synspunkt til Bornholms tidende og som blev optaget i avisen den 19-01-2022.
Da tidende nu har al sin debat bag en betalingsmur kan du læse mit indlæg herunder:

Synspunkt
Det er blevet dyrt, fordi Bofa fra start ikke havde nogen som helst idé om, hvad de ville have og sendte et udbudsmateriale ud, hvor de bad entreprenørerne om at finde på en løsning.

Spørgsmålene og frustrationerne er ikke blevet færre efter den nye affaldsregning dumpede ind i e-boksen. Lige nu koger Facebook med vrede kommentarer og frustrationer, hver gang et bornholmsk medie slår en artikel om affald op.

Senest har borgmesteren her i Tidende givet udtryk for, at det undrer ham, at debatten om skraldeindsamling blusser op et halvt år efter, beslutningen om at gå med HCS blev meldt ud. Det burde ikke undre, for borgerne er aldrig blevet inddraget i beslutningsprocessen, så det er ganske naturligt at reagere, når regningen kommer.

Jeg føler mig i et limbo, fordi jeg på den ene side gennem min faglige viden som rådgiver på mange affaldsprojekter rundt om i verden, forstår de mekanismer det er; og på den anden side er husejer på Bornholm.

Jeg har i lang tid forsøgt – naivt måske – at give affaldsdebatten på Facebook balance i form af facts og svar på andres spørgsmål om det nye affaldssystem, selv om jeg ikke har noget med Bofa, HCS, Fugato eller beslutningen at gøre. Jeg vil med dette synspunkt summere op noget af det, jeg har svaret og konkluderet.

Prisen og fordeling af udgiften

I 2021 betalte jeg 2.559 kroner til Bofa i miljø- og renovationsafgift, i 2022 opkræves 3.757 kroner og i 2023 bliver regningen på 4.949 kroner. Det er en stigning på 46 procent om året.

Det er blevet dyrt, fordi Bofa fra start ikke havde nogen som helst idé om, hvad de ville have og sendte et udbudsmateriale ud, hvor de bad entreprenørerne om at finde på en løsning.

Husstandene i de gamle by-midter: Rønne, Hasle, Allinge, Gudhjem, Svaneke, Nexø og Aakirkeby vil opleve en klar serviceforringelse, men skal betale samme pris for deres affaldsindsamling. En indsamling som skal foregå fra decentrale affaldsøer 300 meter væk. Og det bliver al affald, som der nu skal bæres til P.A. Holms Plads og lignende steder. At hente affald fra disse affaldsøer koster måske kun 20 procent i forhold til dør til dør-indsamling andre steder.

Jeg ved godt, at der også skal betales for transport til og behandling i Braunschweig og Holme-Olstrup.

Jeg ved også godt, at hvis det bliver billigere for andre, må det blive dyrere for mig – men alligevel.

Hvad skal der gøres?

Løbet er kørt. Det vil ikke hjælpe at annullere kontrakten. Det er ikke HCS, som er de onde. HCS lever op til deres kontraktlige forpligtigelser. Der er intet bevis for, at HCS har lavet et forkert eller for billigt tilbud til Bornholm. Hvis der er begået fejl og forsømmelser er det Bofa, teknik- og miljøudvalget, og/eller den tidligere kommunalbestyrelse. Det er derfor helt forkert, når Kristoffer Gravgaard hænger HCS til tørre i Bornholms Tidendes leder i mandags. Det er et firma, som skal betjene os i mange år fremover, og som helt sikkert får brug for flere medarbejdere end dem, som i dag er ansat andet sted.

Der er et hårdt oprydnings- og forklaringsarbejde at gøre, og jeg håber oprigtigt, at det nye miljøudvalg med Helle Munk Ravnborg i spidsen får styr på det.

Som jeg ser det, så er der fire nødvendige indsatspunkter:

1. Indsamlingssystemet for de gamle by-midter skal præciseres og kommunikeres ud til de involverede borgere hurtigst muligt – det gælder også for fleksboliger og sommerhuse.

2. Fordelingen af udgifterne skal revurderes. Takstbladet er en politisk afgørelse og ikke en administrativ efterretning. Det er vigtigt, at der politisk meldes klart ud, at sådan er det.

3. Åbenhed og ærlighed om, hvad der skal ske med vores genbrugelige affald. For eksempel: Hvad sker der med drikkekartonerne i Braunschweig? Bliver de blot sorteret fra plastikken og efterfølgende smidt i et tysk forbrændingsanlæg? Hvorfor skal metal og glas blandes i en container og sendes til Holmegård?

4. Genindførelse af brugerindflydelse. Bofa var engang et I/S med eget repræsentantskab, bestyrelse og forretningsudvalg. Nu er Bofa en kommunal afdeling skjult i en kommunal organisation. Før skulle fem kommunalbestyrelser være enige – i dag er det et travlt udvalg under en kommunalbestyrelse.

Skoler, plejehjem, el-, vand-, og varmeforsyning, havne… har alle deres egne bestyrelser eller råd. Det bør også gælde for affald.

Mikael Boldt, Sejersvej 30, 3700 Rønne
Civilingeniør, 30 års erfaring med affaldsplanlægning, genbrug og cirkulær økonomi, EU, Østeuropa og Asien

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.