Bornholm som Grøn Ø – igen

Har været bragt på bornholm.nu 06-03-2005

Engang var ?Bornholm Grøn Ø? fællestitlen for at etablere cykelveje på de nedlagte jernbanestrækninger på kryds og tværs af Bornholm. Så blev ?Bornholm Grøn Ø? et debatoplæg fra blandt andre Prof. Niels Meyer, DTU om at gøre Bornholm selvforsynet med energi ved at udnytte sol, vind og vand. Et af de mest konkrete resultater blev de 10 smedemester- møller ved Hasle, men der blev også lavet planer for etablering af biogas-anlæg, fjernvarme baseret på halm og så videre under projekt ?Bornholm Grøn Ø?.

Bornholm er en Grøn Ø, men ved at fokusere endnu mere på alternativ energi vil vi få alt det som Bornholms Regionskommune efterlyser i deres vision:
– Alternative energi-former som vil gøre Bornholm til en bæredygtig region i Danmark.
– Udvikling af nye energiformer som vil skabe et erhvervsklima, der tiltrækker vidensbaserede virksomheder og tilskynder virksomheder til konstant videreudvikling.
– Og så styrker det nærdemokratiet og udviklingen overalt på Bornholm.

Lad os tage fat om projekt ?Bornholm Grøn Ø? igen, men nu ved at fokusere et trin højere oppe på energistigen ved at fokusere på andre energikrævende aktiviteter end boligopvarmning og el til vores lamper og pc’er.

At producere energi til brug ved transport er vanskeligere og kræver større investeringer og viden, men det er jo netop det vi ønsker – viden og investeringer.

Poul Erik Jessen luftede under folketings-valgkampen en vision om at, vi på Bornholm skal dyrke raps som energi, diesel til vores færger og lokal trafik. Ideen spiller jo godt sammen med ønsket om etablere nye aktiviteter på hele øen og så er der en sammenhæng til den nye partikel-filter fabrik i Aakirkeby.

Men det stopper ikke der.

Fremtidens energiform for transportsektoren bliver brint. Brint dannes ved at spalte vand i brint og ilt. For at spalte vand skal man bruge elektricitet og elektricitet kan laves ved hjælp af vindmøller. Energien til at lave brint kan komme fra vindmøller, og når brinten så igen forbrændes dannes der kun vand. Det er grøn energi.

Første skridt ind i udnyttelsen af fremtidens energiform er at der skal skabes et fuld-skala forsøgsområde i Europa – og hvad er mere nærliggende end at bruge Bornholm, midt i Europas hjerte?

Bornholm er et afgrænset område med en god infrastruktur. Her er pladsen til en hav-vindmøllepark på det flade vand syd for Bornholm, her er et udbredt vejnet og mange små bysamfund som har et alsidigt transportbehov (varer skal fra færgen til butikkerne, postvæsen, affalds-indsamling, kørsel med skole-elever, kollektiv trafik, osv.) og her kan hurtigt opbygges et forskningsmiljø og forsøgsproduktion.

Ligesom Bornholm nu skal til at producere keramiske partikelfiltre kan vi også komme til at producere keramiske brændsels-celler for den fremtidige brint-teknologi.

Bornholm kan godt – tro på det!

Ha en god dag

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.